Samsun Açı Okulları » Drama Atölyesi
0 (362) 428 08 00
Sosyal Medya Hesaplarımız

Herkesin bir hikayesi olacak.

Eğitimde Yeni bir oluşum olan drama bizim için vazgeçilmez bir yöntemdir.

muh-10

Duygusal zekanın son yıllarda IQ dan daha önemli olduğu konusunda ciddi araştırmalar ve çalışmalar vardır. Drama eğitimi çocukların duygusal zeka eğitimlerinin temelini oluşturmaktadır.

Sağlıklı iletişim kurma, empati, kendini ifade etme, özgüven, takım çalışması, karar verme, problem çözme ve liderlik davranışları geliştirme gibi birçok duygusal zeka kazanımları drama teknikleri kullanılarak verilmektedir. Eğitimler son derece eğlenceli ve öğreticidir.

muh-12Her yaş grubundaki öğrenciler için gerekli olan duygusal zeka kazanımları ayrı ayrı tanımlanmış ve müfredat buna uygun olarak hazırlanmıştır.

DRAMANIN KAZANIMLARI

Anlama, anlatma, dinleme, sorgulama ve hayal gücü gelişir, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını ve hayal gücünü daha rahat ifade eder. Liderlik becerileri gelişir.

Sorunlar karşısında çözüm üretmeye çalışır.

Özgüven, iletişim kurma ve kendini ifade yetenekleri gelişir.

Drama etkinliği ile grup heyecanı. işbirliği ve grup dinamizmi kazanmalarını, empati kurma, doğaçlama ve rol oynama becerileri gelişir.

Oyun oynayarak ruhsal ve bedensel açıdan rahatlamaları sağlanır.