fbpx
0 (362) 428 08 00 - info@samsunaciokullari.com
0 (362) 428 08 00 - info@samsunaciokullari.com

AÇIYLA BENİM AÇIM ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma Şartları:
Profilinin herkese açık olmalı.
Açıklama’da #açıylabenimaçım hashtagi kullan.
Paylaşıma @acikolejleri @aciegitimkurumlari @aciyayinlari bu hesaplardan birini etiketlemelisin.

Ödüller:
1.Fotoğraf Makinesi (CANON POWERSHOT SX530)
2.Tablet (Lenovo Tab M8 TB-8505F 32GB)
3.Bisiklet (Salcano Hector 26 V 26 Jant 21 Vites Çift Amortisörlü Dağ Bisikleti)
4-10 Akıllı Bileklik (Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik Siyah)
10-20 Eğitim Seti (Açı Yayınları)
20-30 100₺ Hediye Çeki (Avantaj Kitap)
30-50 Kalem (Rotring Tikky Okul Seti 0.7mm)

Son Katılım 30.06.2020
Kazananların Açıklanması 10.07.2020

 

“Açıyla Benim Açım” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

1) Yarışmanın Adı:

Açıyla Benim Açım

2) Konu:

Eğitim temalı; ders çalışma, spor eğitimi, ders ortamı, öğrenme vb. ve eğitime dair her şey.

3) Türü:

Fotoğraf yarışması

4) Organizasyon:

Bu yarışma Açı Eğitim Kurumları Açı Kolejleri ve Açı Yayınları işbirliğinde düzenlenmektedir.

5) Amacı:

a. Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinmektedir.

b. Yarışmayla eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle buluşturmak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak amaçlanmaktadır.

 

6) Genel Katılım Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı tüm yaşlara açıktır. Yarışma temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

c. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 10 (on) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

d. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) kabul edilmez.

g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

ı. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde çekilmiş olma zorunluluğu vardır.

i. i) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

j. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

k. Kural ihlali yapan kişiler ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

l. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

m. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile kuruk tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir

n. Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve yarışmaya katılan tüm fotoğrafların fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

o. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği sayıda fotoğrafın üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

p. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, en geç bir gün öncesine kadar yazılı olarak sosyal medyadan bilgilendirmek almak koşuluyla, yetkilidir.

 

7) Telif (Kullanım) Hakları:

a. Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Açı Eğitim Kurumları arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Açı Kolejleri’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Açı Eğitim Kurumlar, Açı Yayınları ve Açı Koleji’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

b. Açı Eğitim Kurumları, Açı Kolejleri ve Açı Yayınları; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

c. c) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

d. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya

e. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin instagram üzerinden bildirecekleri kişisel iletişim ve adres bilgilerine Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel bilgileri ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) ay sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

f. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

g. Yarışmada ödül alan fotoğraflar Açı Eğitim Kurumları, Açı Koleji ve Açı Yayınları web adresi ile Sosyal Medya (Instagram) hesaplarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.

h. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu kararları geçerlidir.

 

8) Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak instagram üzerinden #açıylabenimaçım hashtagı kullanılarak paylaşılacaktır.

c. Yarışma katılanların profilinin herkese açık olması gerekmektedir. Açıklama kısmına yarışma hashtag ve @aciegitimkurumları, @acikolejleri ve @aciyayinlari hesaplarını etiketlemek zorunludur.

d. Yarışmacıların instagram profilleri herkese açık olmalıdır.

 

9) Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 30.06.2020, saat 23.59 Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 02.07.2020

Sonuç Bildirim Tarihi : 10.07.2020

 

10) Seçici Kurul:

Çetin Karabudak          Fotoğraf Sanatçısı

Yusuf Sürücü              Öğretim Görevlisi, Basın ve Yayın Teknolojileri

 

11) Ödüller

1.Fotoğraf Makinesi (CANON POWERSHOT SX530)

2.Tablet (Lenovo Tab M8 TB-8505F 32GB)

3.Bisiklet (Salcano Hector 26 V 26 Jant 21 Vites Çift Amortisörlü Dağ Bisikleti)

4-10 Akıllı Bileklik (Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik Siyah)

10-20 Eğitim Seti (Açı Yayınları)

20-30 100 tl Hediye Çeki (Avantaj Kitap)

30-50 Kalem (Rotring Tikky Okul Seti 0.7mm)