0 (362) 428 08 00 - info@samsunaciokullari.com

Ortaokul Hakkında

Samsun Açı Okulları

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız.

  • Değerler Eğitimi
  • Zeka Oyunları Turnuvaları
  • Cumartesi Günleri Ders Takviye Günleri
  • Açı Deneme Sınavları

Sosyal Eğitim Alanları

Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla sosyal yardım projeleri düzenlenir. Yaşlılar evi, ihtiyaç sahibi kurumlar ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir. Sosyal yardım projeleri, öğrenciler veya öğretmenler tarafından önerilir ve organize edilir.

Farklılıklara Açık Eğitim

Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.